Historia nazwy ulicy Sienkiewicza

od 1823 roku - ulica Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza od 1885 - ulica Kolejowa (od Dworca do ulicy Kapitulnej) od 1885 - ulica Ruska (od Kapitulnej do Poczty) od 1885 - ulica Pocztowa (od Poczty do Placu Leonarda) 1915 - ulica gen. Józefa Dankla 1915 - ulica Franciszka Józefa od 1919 - ulica Henryka Sienkiewicza od 1939 - Adolf Hitler Strasse od 1940 - Bahnhofstrasse od 1945 - ulica Henryka Sienkiewicza
 
Copyright © 2013 - Sienkiewka and Blogger Templates - Anime OST.