Sienkiewicza 8. Pierwsza szkoła podstawowa w Kielcach

Pierwszą szkołę podstawową w Kielcach założył Stanisław Staszic. Placówkę uruchomiono w nowej kamienicy, która została zbudowana w 1816 roku. Budynek dawnej szkoły znajduje się pod numerem Sienkiewicza 8, naprzeciw budynku poczty. Przez lata budynek pełnił różne funkcje. W latach 70. ubiegłego wieku mieściło się tutaj przedszkole.

W 1996 roku wmurowano w budynek dawnej szkoły podstawowej tablicę pamiątkową z wizerunkiem założyciela szkoły Stanisława Staszica.


/ zdjęcia z 22 października 2013 roku /

0 komentarze:

 
Copyright © 2013 - Sienkiewka and Blogger Templates - Anime OST.